Moja kožná lekárka mi nechce dať návrh na kúpeľnú liečbu psoriázy ,vraj nemám nárok.Liečim sa už tri roky a žiadne zlepšenie.

Dobrý deň

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania. V prípade psoriázy máte nárok na kúpeľnú liečbu v trvaní 28 dní.

MUDr. Tomáš Kampe (03:20 24.1.2017)
Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby