Dobrý deň, ja sa chcem opýtať na možnosti liečby psoriázy. Konkrétne, vyčerpal som už asi všetky možnosti biologickej liečby, dostával som Stelaru - prestala účinkovať, dostával som Humiru - tá ani nezabrala, teraz dostávam Cosentyx asi rok a pol a vidím, že tiež ho (Cosentyx) pomaly sily opúšťajú, fľaky na koži pribúdajú. Aké ďalšie možnosti žiť aspoň trošku normálne mám, ak prestane Cosentyx úplne zaberať? Aké mám ďašie možnosti liečby a vyhliadky do budúcna? Ďakujem.

Dobrý deň

odpoveď nie je jednoduchá ale sústredil by som sa na hľadanie a hodnotenie zistiteľných faktorov, ktoré môžu byť zodpovedné za to, že na liečbe zlyhávate. To, že ste užíval nejaký liek ešte nehovorí nič o tom, či sa vyčerpali aj možnosti modifikovaného režimu podávania lieku, napr u Humiry či Enbrelu to možné je, u Stelary sa dávkovanie riadi hmotnostnosťou, pri Cosentyxe je striktné. Nie je teda možné hodnotiť príčiny zlyhávania ak nie sú uvedené. Ako príklad uvediem obezitu, čo je faktor podmieňujúci zlyhanie na všetkých formách liečby. Ďalšou možnosťou liečby je kombinácia biologika s nebiologikom. Odpoveď na liečbu nie je len otázka aký liek dávate, ale hlavne to, komu ho podávate.

MUDr. Tomáš Kampe (02:02 19.9.2018)