Dobrý deň prajem,úž druhý rok sa liečim na psoriatickú artritídu Metotrexatom. Minulý rok som mal týždennú nastavenú na 7,5 mg a od januára tohto roku mi bola týždenná dávka zvýšená na 10 mg.Pred týždňom sme zistili že manželka je v 5 týždni tehotenstva.Aké rizika môžu nastať pri vývoji plodu ak som liečený metotrexátom? Ďakujem za odpoveď, Jozef

Dobrý deň

Prítomnosť metotrexátu v semene nie je známa. Vo zvieracích štúdiách sa ukázalo, že metotrexát je genotoxický do takej miery, že riziko genotoxických účinkov na spermie sa nedá úplne vylúčiť.

Obmedzený klinický dôkaz nenaznačuje zvýšené riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii nízkym dávkam metotrexátu (menej ako 30 mg/týždeň). V prípade vyšších dávok neexistujú dostatočné údaje, na základe ktorých by bolo možné odhadnúť riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii.

V rámci preventívnych opatrení sa sexuálne aktívnym pacientom alebo ich partnerkám odporúča používať spoľahlivú antikoncepciu počas liečby pacienta alebo aspoň 6 mesiacov po ukončení liečby metotrexátom. Počas liečby alebo 6 mesiacov po prerušení liečby metotrexátom sa mužom neodporúča darovať semeno.

MUDr. Tomáš Kampe (11:34 14.3.2019)
Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby