Prosím vás som na biologickej liečbe môžem splodiť dieťa odporúčate alebo nie

Dobrý deň,

na otázku plodnosti sa musíme rozdielne dívať u mužov a žien. Obmedzené skúsenosti s liekmi proti nádorovému nekrotickému faktoru (TNF) etanercept, adalimumab a infliximab naznačujú, že liečba týmito liekmi neznižuje plodnosť mužov a žien. V prípade ustekinumabu, sekukinumabu a ixekizumabu (čo sú novšie lieky) sa to zatiaľ nepreukázalo. Avšak kvôli obmedzeným skúsenostiam sa ženám, ktoré plánujú otehotnieť, odporúča ukončiť liečbu biologickým liekom. Pri všetkých uvedených biologických látkach sa odporúča prerušiť liečbu najmenej šesť mesiacov pred pokusom o otehotnenie (ukončenie antikoncepčných opatrení). Liečba sa má prerušiť iba v prípade etanerceptu najmenej jeden mesiac pred počatím. Tieto opatrenia sa ale týkajú žien.

MUDr. Tomáš Kampe (07:10 10.12.2019)
Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby