Poradňa pre pacientov so psoriázou

Prostredníctvom tejto poradne máte možnosť položiť Vaše otázky odborníkom v oblasti dermatológie. Vyhradzujeme si právo neuverejňovať nevhodné otázky.
Vaša otázka:
Váš región (nepovinné):

Kategória

Otázky a odpovede

<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > Posledná >> 

Dobrý deň

bez podrobného poznania vašej anamnézy - priebehu psoriázy, ostatných ochorení a výsledkov len ťažko možno hovoriť o konkrétnych možnostiach. Neuvádzate ani dávku a formu v akej metotrexát užívate, tu je prípadne možná zmena na vyššie dávkovanie (až do 25mg) alebo zmena podania na injekčné. Neviem hodnotiť ani čo znamená "nevyhovujúce výsledky pre biologickú liečbu". Ak by ale u vas skutočne biologiká neboli vhodné, stále ostávajú možnosti fotoliečby a prípadne apremilast, čo však závisí aj od závažnosti vašej choroby. Navrhujem aby ste tieto možnosti, vrátane biologík, ak ste ešte neboli, prišli prekonzultovať na našu kliniku po predchádzajúcom telefonickom objednaní /055 640-3704, psoriatická poradňa).

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:06:17

Dobrý deň

pri každej tzv imunosupresívnej liečbe by ste mali dávať na slnenie pozor, dodržiavať všeobecné zásady kedy sa nevystavovať slnku a chrániť pokožku ochranným prípravkom s vysokým SPF faktorom.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:07:17

Dobrý deň

pri kombinácii postihnutia kože a kĺbov sa volia liečivá a postupy, ktoré môžu bud samostatne alebo v nejakej kombinácii ovplyvniť obe ochorenia. Neotigason nemá účinnosť u psoriatickej artritídy, reumatológ sa teda nemá k čomu vyjadrovať. Môže ale zvyšovať hladiny tukov v krvi, čo je zase u diabetika "bežný" problém, preto by som volil skôr liečbu metotrexatom, prípadne po zvážení indikácie biologiká.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:09:17

Dobrý deň

Prítomnosť metotrexátu v semene nie je známa. Vo zvieracích štúdiách sa ukázalo, že metotrexát je genotoxický do takej miery, že riziko genotoxických účinkov na spermie sa nedá úplne vylúčiť.

Obmedzený klinický dôkaz nenaznačuje zvýšené riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii nízkym dávkam metotrexátu (menej ako 30 mg/týždeň). V prípade vyšších dávok neexistujú dostatočné údaje, na základe ktorých by bolo možné odhadnúť riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii.

V rámci preventívnych opatrení sa sexuálne aktívnym pacientom alebo ich partnerkám odporúča používať spoľahlivú antikoncepciu počas liečby pacienta alebo aspoň 6 mesiacov po ukončení liečby metotrexátom. Počas liečby alebo 6 mesiacov po prerušení liečby metotrexátom sa mužom neodporúča darovať semeno.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 14.03.2019 11:34:36

Dobrý deň

počas liečby metotrexátom nie je možné otehotnieť, vaše plány súvisiace s graviditou konzultujte vždy so svojim lekárom. Prekážkou môže byť nielen liečba ale napr. aj aktivita choroby.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 13.03.2019 11:58:52

Dobrý deň

v tejto otázke máme pomerne málo údajov, ak sa ale plánujete stav otcom, aj u mužov sa odporúča prerušiť liečbu minimálne na 3 mesiace.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:19:24

Dobrý deň

čo sa týka laboratórnych noriem, tie nájdete na výsledku vyšetrenia krvi, ktoré vám robili.

Závažné formy psoriázy môžu byť spojené aj s metabolickými poruchami, preto je u týchto pacientov aj vyššie riziko vzniku cukrovky. Nie ale v zmysle "psoriáza spôsobí cukrovku". Pojitkom týchto stavov je zápal. Čím je ťažší a čím dlhšie trvá neliečený, tým je riziko vyššie. Okolnosti ani anamnézu vašej choroby však nepoznám, mali by ste preto túto otázku riešiť s vašim dermatológom a internistom.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:11:58

Dobrý deň

tu nejde o časový termín, tu ide o to, že liečba je u vás účinná. Samozrejme ak plánujete tehotenstvo musíte lieky vynechať, zatiaľ u nás nie sú dostupné lieky, ktoré by bolo možné užívať aj počas gravidity /ale v blízkej dobe budú/. Ak sa rozhodnete stať sa matkou, tak sa proste rozhodnete. Neodporúčal by som to iba v prípade, že máte ťažký nález na koži, ktorý nie je dostatočne kontrolovaný. Aj počas tehotenstva ale môžete byť v prípade potreby liečená napr svetloliečbou, fototerapiou

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:21:51

Dobrý deň

táto kombinácia je veľmi nezvyčajná a predstavuje riziká, ktoré je potrebné z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska monitorovať. Užívate navyše dosť vysoké dávky oboch liekov, takže riziko toxicity tu je. Nepoznám ale ani dĺžku užívania, ani faktory o chorobe.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:13:46

Dobrý deň

kvasinkové infekcie patria medzi najčastejšie infekčné komplikácie liečby týmto liekom. Zvyčajne sú ale nezávažné a liečia sa štandardným spôsobom. Musíte o nich však lekárovi, ktorý vás lieči povedať.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:14:55

Dobrý deň

toto tvrdenie nie je pravdivé, Humira patrí celosvetovo k najčatejšie používaným biologikám v najširšom počte ochorení.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:22:39

Dobrý deň

áno, k reumatológovi vás môže poukázať aj dermatológ ak má u vás podozrenie napr na možnú psoriatickú artritídu.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:16:06

Dobrý deň

obavy môžete mať jedine preto, že tetovanie môže vyprovokovať v mieste poškodenia pokožky výsev psoriázy.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:26:32

Dobrý deň

pri takomto postihnutí je absurdné si myslieť, že vám pomôže Wobenzym, ktorý navyše nemá dokázanú žiadnu účinnosť u psoriázy. Váš brat by mal dostávať celkovú antipsoriatickú liečbu. O jej výbere ale rozhoduje veľa faktorov a tie musí zhodnotiť jeho kožný lekár. A to čím skôr. Neliečený rozsiahly zápal má svoje riziká.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 27.03.2019 7:24:26
<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > Posledná >>