Poradňa pre pacientov so psoriázou

Prostredníctvom tejto poradne máte možnosť položiť Vaše otázky odborníkom v oblasti dermatológie. Vyhradzujeme si právo neuverejňovať nevhodné otázky.
Vaša otázka:
Váš región (nepovinné):

Nežiaduce účinky liečby

Otázky a odpovede

<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Posledná >> 

Dobrý deň

Prítomnosť metotrexátu v semene nie je známa. Vo zvieracích štúdiách sa ukázalo, že metotrexát je genotoxický do takej miery, že riziko genotoxických účinkov na spermie sa nedá úplne vylúčiť.

Obmedzený klinický dôkaz nenaznačuje zvýšené riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii nízkym dávkam metotrexátu (menej ako 30 mg/týždeň). V prípade vyšších dávok neexistujú dostatočné údaje, na základe ktorých by bolo možné odhadnúť riziko malformácií alebo prirodzeného prerušenia tehotenstva po otcovskej expozícii.

V rámci preventívnych opatrení sa sexuálne aktívnym pacientom alebo ich partnerkám odporúča používať spoľahlivú antikoncepciu počas liečby pacienta alebo aspoň 6 mesiacov po ukončení liečby metotrexátom. Počas liečby alebo 6 mesiacov po prerušení liečby metotrexátom sa mužom neodporúča darovať semeno.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 14.03.2019 11:34:36

Dobrý deň,

vysoký krvný tlak môže byť z daného lieku, aj keď dávka, ktorú užívate je extrémne nízka. Po konzultácii s ošetrujúcim kožným lekárom doporučujem liek vysadiť a sledovať či tlak nepoklesne a hučanie v ušiach nezmizne, ak nie, tak je nutné vyšetrenie u obvodného lekára.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 25.09.2018 6:56:18

Dobrý deň,

závisí aj od toho ako dlho ste liek užívali. Ja zvyčajne doporučujem chrániť sa pred silným slnkom ešte také 2-4 týždne po vysadení lieku.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 30.04.2018 6:57:22

Dobrý deň,

to je veľmi ťažko povedať, preto doporučujeme antikoncepciu 3 roky po ukončení liečby bez ohľadu na dĺžku jej trvania a teda aj v prípade, že sa reálne užila len 1 tableta. Riziko je však v takomto prípade len veľmi nízke.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 23.04.2018 9:01:58

Dobrý deň,

nie, nie je.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 26.03.2018 18:54:21

Dobrý deň,

tá pachuť môže byť z Trexanu. K únave a bolestiam v driekovej chrbtici sa žiaľ neviem vyjadriť, ide o nešpecifické príznaky. Tŕpnutie jazyka treba však doriešiť, ak vzniklo po nasadení niektorého z liekov, tak si ten liek dočasne vysaďte (samozrejme až po dohovore s ošetrujúcim lekárom) a tak zistíte, či to bolo spôsobené tým liekom alebo nie.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 26.03.2018 11:14:23

Dobrý deň,

zvyčajne sa liek nevysádza, len sa pridajú ATB ak to naozaj treba. Ale to už musí zvážiť Váš praktický lekár na základe odberov krvi, prípadne ak Vás dobre pozná, tak aj podľa toho ako ten Váš kašeľ a hrdlo vyzerajú. Ak by sa však infekcie horných dýchacích ciest pri liečbe cyklosporínom opakovali, bolo by vhodné jeho dávku znížiť, prípadne liek úplne vysadiť.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 02.11.2017 15:33:31

Dobrý deň,

ak je padanie vlasov spôsobené naozaj psoriázou, tak po potlačení zápalu určite dorastú.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 04.09.2017 7:15:44

Dobrý deň,

môžete byť kľudný, v užívanie Neotigasonu u muža nemá vplyv na tehotenstvo.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 30.08.2017 22:29:00

Dobrý deň

ak ide o závažnú infekciu lieky s imunosupresívnymi účinkami je možné až do vyliečenia vynechať, zároveň ale môže dôjsť k zhoršeniu psoriázy.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 14.07.2017 18:00:56

Dobrý deň,

nedokážem sa k tomu len z opisu vyjadriť, ukážte to prosím Vášmu ošetrujúcemu lekárovi.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 10.07.2017 15:31:03

Dobrý deň,

Concor patrí do skupiny betablokátorov a táto skupina liekov na tlak je známa tým, že môže zhoršovať alebo spustiť psoriázu. Ale neviem prečo by sa spomínané lieky nemali spolu užívať - ich vzájomné používanie určite nepatrí medzi významne rizikové.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 19.06.2017 21:25:30

Dobrý deň

ide v podstate o kombináciou rizikových faktorov pre vznik rakoviny kože - slnečného žiarenia a imunosupresívne pôsobiaceho lieku, to samozrejme neznamená, že nemôžete chodiť po slnku /to sa nakoniec ani nedá/, cielene sa opaľovať, chodiť na fotoliečbu alebo do solárií by ste však nemali, pri pobyte na slnku je dôležitá adekvátna solárna ochrana /fotoprotektívny krém, odev a pod./

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 23.05.2017 10:01:06

Dobrý deň

u mužov užívajúcich tento liek neboli pozorované žiadne genotoxické ani mutagénne účinky (účinky poškodzujúce gény) na spermie ani na mužskú plodnosť, tvorbu či kvalitu spermií. Predklinické údaje na zvieratách nepreukazujú vplyv na reprodukčný výsledok a hoci tieto výsledky nie je možné z etických dôvodov uskutočňovať u ľudí, je veľmi nepravdepodobné akékoľvek poškodenie plodu ako dôsledok účinku acitretínu obsiahnutého prípadne v ejakuláte, nakoľko vstrebávanie retinoidov vaginálnou sliznicou sa nepotvrdilo.

Celosvetové postmarketingové sledovanie neodhalilo žiadne prípady vrodených chýb v tejto súvislosti. A hoci bolo publikovaných viacero prípadov vrodených chýb pri užívaní retinoidov otcom, išlo v každom prípade o udalosti, u ktorých sa očakáva, že sa vyskytnú aj v bežnej populácii a išlo o malformácie netypické pre retinoidy. V súčasnosti dostupné údaje teda nevykazujú riziko reprodukčnej bezpečnosti u otca liečeného týmto liekom.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 16.05.2017 13:46:28
<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Posledná >>