Poradňa pre pacientov so psoriázou

Prostredníctvom tejto poradne máte možnosť položiť Vaše otázky odborníkom v oblasti dermatológie. Vyhradzujeme si právo neuverejňovať nevhodné otázky.
Vaša otázka:
Váš región (nepovinné):

Systémová liečba

Otázky a odpovede

<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > Posledná >> 

Dobrý deň,

myslím, že by s tým nemal byť problém.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 17.10.2018 21:58:38

Dobrý deň,

MTX je teratogén a mutagén, takže áno, antikoncepcia je nutná počas liečby a ešte 4 mesiace po ukončení liečby.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 04.10.2018 7:58:37

Dobrý deň

odpoveď nie je jednoduchá ale sústredil by som sa na hľadanie a hodnotenie zistiteľných faktorov, ktoré môžu byť zodpovedné za to, že na liečbe zlyhávate. To, že ste užíval nejaký liek ešte nehovorí nič o tom, či sa vyčerpali aj možnosti modifikovaného režimu podávania lieku, napr u Humiry či Enbrelu to možné je, u Stelary sa dávkovanie riadi hmotnostnosťou, pri Cosentyxe je striktné. Nie je teda možné hodnotiť príčiny zlyhávania ak nie sú uvedené. Ako príklad uvediem obezitu, čo je faktor podmieňujúci zlyhanie na všetkých formách liečby. Ďalšou možnosťou liečby je kombinácia biologika s nebiologikom. Odpoveď na liečbu nie je len otázka aký liek dávate, ale hlavne to, komu ho podávate.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 19.09.2018 14:02:55

Dobrý deň

liek Otezla môže indikovať každý kožný lekár, návrh na liečbu zdieľaný do zdravotnej poisťovne však ešte musí potvrdiť lekár z určených pracovísk /fakultné, univerzitne nemocnice/

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 15.09.2018 11:48:34

Dobrý deň

metotrexát je liek, ktorý sa používa na liečbu množstva ochorení, rozdiel medzi liečbou napr psoriázy, psoriatickej artritídy a ďalších zápalových ochorení a liečbou rakoviny je dávka, ktorá je u onkologického pacienta neporovnateľne vyššie. Liek patrí medzi základnú "výbavu" každého lekára, ktorý lieči pacientov s reumou, či kožnými chorobami. Ste pod kontrolou, lekár vás sleduje, už pred začatím liečby zvážil, či je u vás liečba možná, preto nemajte obavy.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 17.09.2018 8:20:10

Dobrý deň,

cyklosporín pani doktorka odsunula na jeseň pravdepodobne preto, lebo sa počas jeho užívania treba vyhýbať slnku resp. spáleniu kože. Teoreticky sa však môže nasadiť aj cez leto za podmienky, že sa cielenému pobytu na slnku budete vyhýbať a kožu si chrániť opaľovacími krémami. Porozprávajte sa o tejto možnosti s pani doktorkou. Cyklosporín patrí medzí rýchlo a dobre fungujúce lieky, v prípade, že by aj táto liečba zlyhala, máte nárok na biologickú liečbu a tam je z čoho vyberať.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 13.08.2018 21:46:02

Dobrý deň

absolútne vašej obave rozumiem, ale rovno musím priznať, že odpoveď nie je jednoduchá. Z úzkeho pohľadu by sme mohli povedať, že imunosupresívna liečba ako taká môže, opakujem môže /nie zvyšuje/ zvyšovať riziká napr. infekcií a nádorových ochorení ale súvislosti nie je ľahké stanovovať. Samotné ochorenia, či už sa jedná o PsA, reumatoidnú artritídu, psoriázu, či iné ochorenia s podobným "pozadí" sú samotné spojené so zvýšeným rizikom vzniku niektorých nádorových ochorení, ktoré patria aj medzi tie najčastejšie, ako je napr tzv. nemelanómová rakovina ale aj veľmi vzácne druhy, ktorých výskyt aj medzi ľuďmi bez zápalového ochorenia neliečených metotrexátom je veľmi málo a preto štúdie s nejakou výpovednou hodnotou sa ťažko realizujú. Nakoniec sú tu aj rizikové faktory genetické a faktory životného štýlu, ktoré výskyt niektorých druhov rakoviny môžu zvyšovať. U pacientov liečených pre tieto choroby je veľmi dôležité realizovať sledovanie, ktoré by odhalilo prípadné iniciálne prejavy nádorového ochorenia, zo strany pacienta sa zase očakáva, že bude absolvovať preventívne prehliadky rôzneho typu, aby sa toto riziko znížilo na minimum resp. prípadné ochorenie sa diagnostikovalo zavčasu. Nakoniec možno povedať, že možno práve tento prístup vedie u našich pacientov k omnoho skoršiemu diagnostikovaniu nádorových ochorení /z osobnej skúsenosti konštatujem, že sú veľmi, veľmi zriedkavé/ ako u ľudí v bežnej populácií.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 31.07.2018 19:26:51

Dobrý deň,

vlasy padať môžu, ale aj nemusia. Častejšie to býva pri Neotigasone ako pri MTX. Ak sa padanie včas zachytí, buď sa dávka lieku len zníži alebo sa liek vysadí. Vypadnuté vlasy do 3 mesiacov určite dorastú. Lysiny nebývajú, ide skôr o preriednutie vlasov.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 31.07.2018 20:30:51

Dobrý deň

pri tomto lieku nie je potrebné sledovať ani laboratórne parametre či iné vyšetrenia ak na to nie je iná indikácia. Ten "kopec" vyšetrení je podobne ako pri inej liečbe, napr metotrexátom alebo cyklosporíno nevyhnutný a je v záujme pacienta a jeho ochrany. U Otezly nie je známa nejaká konkrétna orgánová toxicita, preto nie je potrebný laboratórny monitoring, čo treba sledovať je tolerancia liečby a telesná hmotnosť.

Odpovedal: MUDr. Tomáš Kampe 18.07.2018 19:59:27

Dobrý deň,

cielené vystavovanie UV žiareniu sa pri MTX neodporúča.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 16.07.2018 13:09:26

Dobrý deň,

platí to čo som napísal, neviem prečo Vám to doktorka povedala, najmä ak u Vás dominuje kožné postihnutie. Ak však dominujú bolesti kĺbov, tak sa dá počítať len s cyklosporínom alebo Otezlou. Je však pravda, že čo sa týka kĺbov tak niet nad MTX a potom biologickú liečbu.

Odpovedal: MUDr. Peter Kozub 11.07.2018 17:24:07
<< Prvá < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > Posledná >> 
Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby