Desať otázok a odpovedí

1. Máte psoriázu? Je psoriáza nákazlivá, ako s ňou žiť?

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie kože s tvorbou šupín. Psoriáza nie je infekčné ochorenie. Je dôležité, aby si to uvedomil každý pacient už v momente stanovenia diagnózy. Nie je zriedkavé, že sa ľudia obávajú nákazy psoriázou, preto je nutné informovať svoje okolie, že ide o ochorenie vrodené, ktoré môže vzniknúť vplyvom určitých spúšťacích faktorov (stres, infekcie, hormonálne zmeny, atď.). Taktiež je dôležité informovať svojho partnera, že ochorenie má familiárny výskyt a môže pretrvávať počas celého života pacienta.

2. Budú mať psoriázu moje deti?

Predvídať, či deti psoriatikov budú mať psoriázu je takmer nemožné, typ dedičnosti nie je taký jednoznačný ako u ostatných ochorení. Ak máte psoriázu, vaše deti budú mať zvýšené riziko vzniku tohto ochorenia, majú tzv. pozitívnu rodinnú anamnézu. Psoriáza sa však u nich nemusí nikdy prejaviť, ale môže sa prejaviť aj u detí vašich detí.

3. Viete, že psoriáza môže v niektorých prípadoch

postihovať aj nechty, kĺby a že ťažké formy psoriázy súvisia s ovplyvnením funkcie niektorých vnútorných orgánov? Psoriáza je zápalové ochorenie, postihuje okrem samotnej kože nechty, kĺby vo forme psoriatickej artritídy. Kĺby sú veľmi často postihnuté, najmä pri dlhotrvajúcej psoriáze. Postihnuté sú najmä drobné kĺby rúk, kolená a lakte. Okrem týchto prejavov neliečená ťažká forma psoriázy môže ovplyvňovať aj funkcie iných orgánov, je to pre zvýšenú hladinu zápalových faktorov, preto by sa rozsiahla forma psoriázy mala liečiť celkovo nielen lokálne masťami.

4. Viete, že chronický zápal mandlí, neošetrovaný chrup

môžu viesť k vzniku prejavov, či k zhoršeniu psoriázy? Tak ako sme už spomínali, psoriáza má určitú genetickú predispozíciu, existuje skupina spúšťacích faktorov, ktoré môžu dané ochorenie naštartovať v ktoromkoľvek veku. Veľmi často sú to infekcie, ktoré sú zodpovedné za prvé prejavy psoriázy, ako aj za generalizáciu či zhoršenie psoriázy. Ide predovšetkým o streptokokové bakteriálne infekcie mandlí, nosa, krku, ako aj zubov a dutiny ústnej.

5. Vedeli by ste rozpoznať prvé prejavy psoriázy u druhého človeka?

Psoriáza sa prejavuje v typickom priebehu vo forme ložísk, vyvýšených drsných začervenaných plôch pokrytých jemnými striebornými šupinami. Ložiská sa vyskytujú najmä v oblasti lakťov, kolien a súčasne sa môžu vyskytnúť aj na iných častiach tela, najmä vo vlasoch.

6. Poznáte súčasné možnosti liečby psoriázy?

Každý pacient s psoriázou by mal vedieť o všetkých možnostiach liečby psoriázy. Dnes okrem lokálnej liečby existuje aj celková liečba psoriázy. Najmodernejšia z celkovej liečby je tzv. biologická liečba, ktorá má v dnešnej dobe veľmi rýchly vývoj. Na Slovensku sú registrované 4 biologiká (ustekinumab,adalimumab, etanercept, infliximab) určené na liečbu psoriázy.

7. Závisí liečba od závažnosti postihnutia psoriázou?

Jednoznačne áno. Ľahké formy psoriázy je možné úspešne liečiť bežne dostupnými lokálnymi prípravkami (masťami). Nedostatočne liečená stredne ťažká a ťažká forma psoriázy má však devastujúci účinok na pacienta. Je škoda, ak títo pacienti trpia, najmä ak si uvedomíme, že dnes máme k dispozícii liečebné možnosti aj pre pacientov s naozaj ťažkým postihnutím.

8. Čo s psoriázou počas tehotenstva?

Vo všeobecnosti platí, že sa psoriáza počas tehotenstva zlepší a po pôrode a počas dojčenia dôjde k jej zhoršeniu. Keď ste tehotná, alebo plánujete tehotenstvo, je dôležité informovať včas svojho lekára, hlavne ak užívate celkovú liečbu. Systémovo podávané lieky, ale aj niektoré masti podávané na veľké plochy tela môžu mať vplyv na vývoj plodu.

9. Viete ako je v súčasnosti organizovaný systém celkovej liečby psoriázy v SR?

V súvislosti s biologickou liečbou existuje na Slovensku 9 špecializovaných pracovísk, ktoré môžu indikovať a aplikovať biologickú liečbu. Patria tu pracoviská kožných kliník v Bratislave, v Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a pracoviská v Nitre, Nových Zámkoch, Prešove a Trenčíne.

10. Viete kde hľadať pomoc okrem zdravotnej starostlivosti?

Na území SR pôsobí Spoločnosť psoriatikov a atopikov, ktorá prostredníctvom svojich poradenských centier v 14 lokalitách zastrešuje celý komplex pomoci .