Liečba psoriázy

Moderná dermatológia dnes disponuje arzenálom vysoko účinných liečebných možností. Je k dispozícii široké spektrum účinnej liečby, ktorá dokáže zmierniť prejavy psoriázy a udržať ich pod kontrolou. Nie každá liečba účinkuje rovnako u každého pacienta. Odpoveď na liečbu sa taktiež môže v priebehu času meniť.

Ak prejavy psoriázy nie sú dostatočne pod kontrolou, prípadne liečba nezaberá adekvátne, je potrebné vyhľadať pomoc u svojho ošetrujúceho dermatológa.

Vo všeobecnosti sa liečba psoriázy rozdeľuje na 4 veľké skupiny liečebných postupov, ktoré sa uplatňujú v závislosti od stupňa postihnutia.

  • Topická (lokálna) liečba (lieky, ktoré sa používajú priamo na kožu a aplikujú sa na postihnuté miesta)
  • Fototerapia (liečba pôsobením ultrafialového svetla)
  • Perorálna systémová liečba (lieky vo forme tabliet alebo injekcií, ktoré pôsobia na celý organizmus)
  • Biologická liečba (lieky, ktoré zasahujú len v chorej časti organizmu)

Systémová liečba

Systémové lieky sa v dermatológii začali požívať začiatkom 70. rokov. Každý z preparátov zasahuje do procesu psoriázy odlišným mechanizmom. Tieto lieky pozitívne zmenili osud ťažkých psoriatikov, ktorým lokálne lieky či fototerapia nezaberali. Užívajú sa prevažne vo forme tabliet. Systémové lieky sú určené na dlhodobú liečbu. Je však potrebné laboratórne a klinické monitorovanie pacientov s cieľom predísť vzniku orgánových nežiaducich účinkov na pečeň, obličky či kostnú dreň.

Biologická liečba psoriázy

Biologické lieky, čiže modifikátory biologickej odpovede organizmu, sú lieky, ktoré vysoko špecificky zasahujú do priebehu chorobných reakcií v organizme. Sú špeciálne vyvinuté tak, aby zasiahli iba do ochorenia a obišli zdravé procesy v organizme.

V prípade biologických liekov na liečbu psoriázy sú to lieky, ktoré sú zacielené proti molekulám zúčastňujúcim sa na imunologickej reakcii v koži. Vysoká selektivita ich účinku sa odráža najmä na lepšej znášanlivosti liečby, čo umožňuje ich dlhodobé podávanie a kontinuálnu kontrolu prejavov psoriázy.

Biologická liečba je určená pre pacientov so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou psoriázou, u ktorých zlyhala predchádzajúca systémová liečba alebo fototerapia pre nedostatočnú účinnosť alebo nežiaduce účinky alebo bola kontraindikovaná (nebolo ju možné podávať zo zdravotných dôvodov).

Psoriáza a kvalita života

Psoriáza je ochorenie, ktoré ovplyvňuje negatívne nielen fyzické zdravie pacienta, ale výrazne vplýva aj na psychiku chorého. Postihnutí trpia nezriedka depresiami, dokonca uvažujú o samovražde, psoriáza obmedzuje ich citový život – často nie sú schopní nájsť si partnera a viesť normálny partnerský aj sexuálny život. Pracovné schopnosti ľudí so psoriázou sú obmedzené, a to nielen samotným ochorením, ale aj spôsobom liečby.

Psoriatická artritída

Psoriatická artritída je chronické zápalové reumatoidné ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov a vo väčšine prípadov aj prítomnosťou kožného postihnutia – psoriázou. Nie každý pacient so psoriázou má však postihnutý pohybový aparát, psoriatická atrtritída vzniká často až po rokoch od objavenia sa kožných príznakov. Najčastejšie začína psoriáza aj artritída súčasne, a iba zriedka sa stáva, že zápal kĺbov predchádza kožným psoriatickým prejavom. U takmer štvrtiny pacientov so psoriázou sa vyvinie psoriatická artritída. Psoriatická artritída bez psoriázy je skôr výnimočná. Choroba sa začína nevýraznými bolesťami a opuchom jedného alebo viacerých kĺbov, šľachových úponov alebo zápalovými bolesťami chrbtice. Správne zvolenou liečbou možno priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia a pacient patrí do rúk špecialistu – reumatológa.

Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby