Naši lekári

Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD.

Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD.

Vzdelanie:

 • 2002: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 2010: atestácia z dermatovenerológie

Odborná prax:

 • 2002-2003: sekundárny lekár na Urologickom oddelení NsP Galanta
 • 2003-2006: sekundárny lekár na Špecializovanej Nemocnici pre Ortopedickú Protetiku n.o. Bratislava
 • 2006-2010: sekundárny lekár na Dermatovenerologickej klinike FNsP, doktorand denného štúdia Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2006-2014: sekundárny lekár na Dermatovenerologickej klinike FNsP + UN Bratislava
 • 2014- : primár Dermatovenerologického oddelenia FNsP Nové Zámky

Ašpirantúra:

 • 2010: téma doktorantskej práce: Psoriáza – etiopatogenéza a nové liečebné metódy

Špeciálne profesionálne záujmy:

 • Autoimunitné ochorenia, systémové ochorenia – psoriáza, vitiligo, alopécie, lupus, dermatomyozitída, sklerodermie, vaskulitídy

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • 2006: člen Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti
MUDr. Marianna Bieliková, PhD.

MUDr. Marianna Bieliková, PhD.

Vzdelanie:

 • 2003: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2010: atestácia z dermatovenerológie

Odborná prax:

 • 2003-2005: sekundárny lekár v NsP Topoľčany
 • 2006- : sekundárny lekár na Kožnom oddelení Nemocnice Kyjov, Česká republika
 • 2006-2010: sekundárny lekár na Dermatovenerologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Postgraduálne štúdium:

 • 2008: Doktorand externého štúdia Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Téma doktorandskej práce: Nežiaduce účinky onkologickej liečby na kožu

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • 2007: člen Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti
 • 2009: kolektívne členstvo SDS v European Academy of Dermatology and Venerology
Prim. MUDr. Tomáš Kampe

Prim. MUDr. Tomáš Kampe

Vzdelanie:

 • 1999: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach
 • 2002: atestácia z dermatovenerológie I.stupňa
 • 2010: atestácia z dermatovenerológie II.stupňa

Odborná prax:

 • 1999-1999: sekundárny lekár v Geriatrickom ústave Sv. Lukáša Košice
 • 2000: sekundárny/vedúci lekár na Klinike dermatovenerológie UNLP Košice
 • 2013 - : primár Dermatovenerologickej kliniky UNLP Košice

Špeciálne profesionálne záujmy:

 • Terapia psoriázy, dermatoskopická diagnostika pigmentových névov, vedenie ambulancie fyzikálnej terapie a fototerapie dermatóz, vedenie ambulancie pre pohlavne prenosné ochorenia, vedenie ambulancie pre fotodynamickú liečbu kožných nádorov a prekanceróz, komplementárna terapia

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • 2000: člen Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti
 • kolektívne členstvo v EADV