Užitočné linky

www.bodkacik.sk

Informácie o možnostiach liečby psoriázy a chronických kožných ochorení, informácie o špecializovaných liečebných centrách v SR, sociálne poradenstvo

www.spae.sk

Stránka spoločnosti psoriatikov a atopikov SR (SPaA SR)

www.infopacient.sk

Zdravé informácie nielen pre pacientov.
Denne TASR správy zo zdravotnej oblasti, s prehľadným členením odborných a redakčných článkov podľa diagnóz.
Rozhovory s odborníkmi - lekármi, pacientske príbehy a reportáže – elektronický obsah pacientskych časopisov: Dermato magazín, Onko magazín a Neuro magazín.

www.slovenskypacient.sk

Oficiálny portál slovenských pacientskych združení.
Kontakty na zástupcov pacientov a pacientske organizácie.
Prehľad o pacientskych aktivitách.
Pacientsky vzdelávací projekt: Akadémia pacienta – zdravotná, sociálna a právna oblasť.
Denne TASR správy zo zdravotnej oblasti, odborné a redakčné články.
Rozhovory s odborníkmi - lekármi, pacientske príbehy a reportáže.

www.psoriaza360.sk

Informácie o možnostiach liečby psoriázy, kalkulátor závažnosti ochorenia, príbehy pacientov, aktuality z dermatológie.

Mapa centier biologickej liečby

Ďalšie informácie nájdete aj na naších profiloch na sociálnych sieťach
Adresy centier biologickej liečby